Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hms.gr


Θεματικές Ενότητες:

  1. Εξελίξεις στη μαθηματική έρευνα
  2. Μαθηματική μοντελοποίηση στις επιστήμες και την τεχνολογία
  3. Τα μαθηματικά στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
  4. Ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών
  5. Σύγχρονες αναζητήσεις στη μαθηματική εκπαίδευση
  6. Μαθηματικά και οι άλλες επιστήμες στην εκπαίδευση

Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών