Δείτε το Πρόγραμμα του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας