Το Παράρτημα Λευκάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ιδρύθηκε το 2014. Διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Κονιδάρη Νικόλαο. Αν και αριθμεί λίγα χρόνια λειτουργίας, έχει διοργανώσει μια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων οι οποίες προβάλουν τη μαθηματική επιστήμη.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Πρόεδρος: Νικόλαος Κονιδάρης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

 Γενικός Γραμματέας: Ευρυδίκη Τούμπα, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Ειδικός Γραμματέας: Αθανασία Ζαβιτσάνου, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Ταμίας: Χαράλαμπος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Νικόλαος Τζίφας, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Μέλος: Χρήστος Λώλης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης